Välj en sida

Förra veckan var det dags för Sveriges Blåbandsungdom att delta i sitt tredje ungdomspolitiska möte med inbjudan av ungdomsminister Aida Hadzialic. Här presenterade MUCF sin rapport om ungas inflytande och delaktighet och därefter fördes diskussioner med fokus på ungas fritid, etablering och välmående samt ungas etablering i arbets- och samhällslivet.

Återigen underströks vikten av ett modernt civilsamhälle där ungdomsorganisationer stärks och uppmuntras till långsiktiga och stabila verksamheter.

Är du också intresserad av ungdomspolitiska frågor? Har du kanske förslag på tema för nästa fokusrapport? Kontakta vår ungdomskonsulent Iman Djelloul. Kontakta henne genom maila iman.slbumail@gmail.com eller ring 070- 532 69 75