Välj en sida

Vi är oerhört stolta, glada och tacksamma som fått äran att samarbeta med Chocolero Sverige!

Chocolero arbetar med att stoppa den globala produktionen av narkotika genom att omvandla latinamerikanska KOKAodlare till att bli ekologiska KAKAOodlare! Stockholms Läns Blåbandsungdom arbetar för ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger och där alla människor är lika värda. Genom att stötta oss med 1 krona för varje såld produkt bär Chocolero även en aktiv roll i tacklandet av missbruk både i Sverige och utomlands!

Här är Chocoleros motivering till varför vi vann priset:

Vi har kommit fram till ett slutgiltigt beslut. Det har varit väldigt svårt med tanke på alla välgjorda presentationer.

Vi har valt en förening som framförallt fokuserar på att påverka ungdomar i tidig ålder att välja ett nyktert liv. Dessa möten sker i skolor och andra sammanhang där ungdomar är aktiva. Man vill visa att man kan ha roligt utan att använda destruktiva berusningsmedel.
Dessutom arbetar man med att bygga upp ungdomars självkänsla och kunna få dem att stå emot grupptryck.

Föreningen arbetar även utanför Sverige genom att stötta människor i fattiga delar av världen som har ett missbruksproblem. Ett exempel är att man erbjuder ungdomar en yrkesutbildning inom snickeri och maskinteknik. Det blir ett hållbart alternativ till narkotikasmuggling som annars kan vara utbrett i regionen.

Chocoleros samarbetspartner kommer att bli Stockholms Läns Blåbandsungdom.

Vi vill skicka ett stort tack till Connextions Norrbotten -Människan i Centrum-, UNF och Unga KRIS Sverige för era starka framträdanden. Vi kommer att skicka ett litet chokladpaket till er. Samarbetet med Stockholms läns blåbandsungdom gäller fram till april 2018, därför finns det fortfarande en möjlighet att ni blir utvalda nästa gång.

Grattis till Stockholms läns blåbandsungdom!

Här är vår presentation som ledde till priset:

Förebyggande arbete, där vi stärker självkänslan och ger barn och ungdomar verktyg för att stå emot grupptrycket, är det bästa sättet att förhindra att de dricker alkohol och testar narkotika. Det gör Blå Bandet genom värdegrundsövningar i skolorna, läger och kurser samt olika veckoverksamheter runt om i landet. Att träffa andra ungdomar kring en rolig aktivitet som teater, idrott eller musik samtidigt som vi pratar om hur det är att vara ung, vilka faror det finns med alkohol, narkotika och tobak och vad mycket elände alkoholindustrin och narkotikahandeln ställer till i världen ger både roliga minnen och argument att stå emot.

Bland våra etablerade projekt finns Roundabout moving girls som riktar sig till dansintresserade tjejer. Konceptet uppmuntrar till en nykter och aktiv livsstil och detta genom att kombinera dansklasser med efterföljande tjejsnack. Diskussionerna är ledarledda och berör ämnen som självkänsla och grupptryck. Blåbandet driver även Tjejhuset i Södertälje som är en unik mötesplats för tjejer. Personalen talar olika språk och bland verksamheterna finns stärkande tjejgrupper, rum för kreativt skapande och möjlighet till individuella samtal för den som behöver prata med en vuxen. Vårt arbete för ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger innebär även att möta och samspela med ungdomar på deras hemmaplan. Varje sommar finns vi med på Europas största ungdomsfestival, We are sthlm-festivalen. Vi lyfter frågor om alkohol och inspirerar till nyktra val.

Blåbandsungdom finns även med i det ungdomspolitiska rådet med inbjudan av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Rådet diskuterar aktuella ämnen rörande civilsamhällets roll i arbetet med unga nyanlända, psykisk ohälsa bland unga samt ungas övergång mellan skola och arbetsliv. Blåbandets medverkan är viktigt och har medfört större uppmärksamhet för dessa frågor ur ett drog– och alkoholperspektiv. Påverkansarbete sker även genom kontakt med nykterhetsrörelsens kontor i Bryssel som ständigt bevakar, rapporterar och analyserar vad som händer på EU-nivå inom tobak, alkohol och drogpolitiken. Framöver kommer vi att utöka våra ungdomsgrupper och även arbeta mer opinionsbildande mot alkohol och narkotika genom insändare och upprop i sociala medier. Här använder vi Blå Bandets alkohol- och narkotikapolitiska program som underlag.

Stockholms Läns Blåbandsungdom har i slutet av 1980-talet samlat in pengar och byggt en yrkesskola i byn Borbon i Ecuador som vi fortfarande stödjer. Där pågår ett handgripligt arbete med att erbjuda ungdomar utbildning i snickeri, sömnad och maskinteknik för att ge dem ett alternativ till narkotikasmugglingen som är stor i landet. Lokalerna används också till ungdomsverksamhet med musikgrupper och träffar för unga mammor. Framöver vill vi utöka kontakterna mellan ungdomar i Ecuador och Sverige genom studieresor för svenska ungdomar dit och för Ecuadorianska ungdomar till Sverige samt olika kontaktgrupper på sociala medier.

Genom vårt internationella förbund, International Blue Cross, har vi kontakter med ungdomar och vuxna i 42 länder över hela världen. Många frågor och utmaningar är desamma men mycket skiljer oss också åt. I Sverige jobbar vi främst förebyggande och med opinionsbildning medan man i många andra länder jobbar med behandling och självhjälpsgrupper.


Vi stödjer olika verksamheter i Afrika, bland annat Blue Cross Youth Center i Kenya som arbetar med gatubarn och driver ett program som möjliggör för missbrukande ungdomar att återförenas med sina familjer och börja skola.
Detta blir grunden för en trygg framtid till vinst för både för den enskilde och det Kenyanska samhällsbyggandet.
Blåbandet stödjer också skolinformation i Kongo Brazzaville och Namibia.

Genom att göra ungdomar i Sverige medvetna om vilka krafter som finns i narkotikahandeln och alkoholindustrin kan vi tillsammans hjälpas åt att vara en motkraft till det. Chocolero Sverige!